วันที่ 31 ตุลาคม 2552

ตื่นตอนเช้ามาซักผ้า อาบน้ำแต่งตัวและไปห้องสมุดเพื่อค้นคว้าหนังสือเพื่อเตรียมการสอน

จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้า

ข้อเสนอแนะ

การสอนเตรียมการสอนจะต้องใช้หนังสือหลายเล่มในการเตรียมเนื้อหาสอน ไม่ใช่เพียงแต่หนังสือเรียนเพียงอย่างเดียว

วันที่ 30 ตุลาคม 2552

จากการสอนนักเรียนม.2/4 ครั้งที่ 2 นักเรียนเริ่มมีพัฒนาการ ส่วนหนึ่งมาจากการที่เราดึงดูดความสนใจของนักเรียน มีการเล่นเกมจึงง่ายต่อการสอนในครั้งนี้

วันที่ 29 ตุลาคม 2552

วันนี้เป็นวันที่สอนเหนื่อยที่สุด เพราะมีชั่วโมงสอน 5 คาบ
คาบที่ 1-2 ม.2/4 จากการพบนักเรียนในครั้งแรกรู้สึกว่านักเรียนห้องนี้เป็นเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียน เข้าใจช้า ต้องบอกทบทวนอยู่เสมอเด็กจึงจะ จำได้แต่จะมีเด็กอยู่กลุ่มหนึ่งที่ชอบวุ่นวาย พอดุก้เงียบไปสักพักแล้วคุยต่อ
คาบที่ 5 ม.3/1 จากการสอนเป็นครั้งที่ 2 การสอนยังเป็นไปตามแผนนักเรียนให้ความร่วมมือดีมาก มีการทดลองนักเรียนสนใจและปฏิบัติตาม
คาบที่ 6-7 ม.3/3 เป็นการพบกันครั้งแรกของนักเรียนชั้นม.3/3 นักเรียนห้องนี้
เรียนรู้ได้กว่าห้อง ม.3/1, 3/2 แต่นักเรียนไม่ดื้อแต่ทำความเข้าใจกับเนื้อหาที่สอนช้า แต่พอทบทวนซ้ำหลายครั้ง นักเรียนเริ่มที่จะเข้าใจมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ปัญหาคือ การทำการทดลองอุปกรณ์มีไม่เพียงพอ และที่สำคัญไม่ทราบว่ามีอุปกรณ์ใดบ้างที่สามารถใช้ได้หรือไม่
ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ